Pramonės sektoriaus apžvalga 2019 m.

Svarbiausi pramonės teisės pokyčiai

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex“ teisės skyriaus vadovė

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex“ teisės skyriaus vadovė

Keičiant pramonės teisę 2019 m., konkuruoja du tikslai: vienas - sukurti žiedinę ekonomiką, mažinti pramonės poveikį aplinkai, diegti mažiau taršias technologijas, o antras - parengti verslui palankesnę teisinę bazę, mažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių reikalavimų. Pirmasis tikslas susijęs su naujų taisyklių kūrimu, antrasis – su taisyklių supaprastinimu. Galima rizika, kad naujų taisyklių kūrimas ir jų supaprastinimas bus du atskiri, vienas paskui kitą einantys procesai.

Teisiniai pokyčiai pramonės sektoriuje sudaro ~12% nuo bendro Lietuvos teisinių pokyčių srauto 2019 m. Metai dar nesibaigė ir rodiklis gali keistis, tačiau pagal 2017-2018 m. statistiką stebimas nuosekliai didėjantis įstatymų leidėjo dėmesys  pramonės reguliavimo sričiai. Pakeitimų pobūdis dažniau susijęs su naujų reikalavimų, kylančių iš socialinės politikos ir aplinkos apsaugos, įgyvendinimu